• n

  はれもの - [腫物] - [THŨNG VẬT]
  Mụn nhọt không có đầu/ mụn bọc: 口のない腫物
  はれもの - [腫れ物]
  のうほう - [膿疱] - [NỒNG BÀO]
  ねぶと - [根太] - [CĂN THÁI]
  うみ - [膿] - [NỒNG]
  nhọt bình thường: 健全膿
  Hút mủ mụn nhọt bằng ống kim tiêm: 注射器で膿瘍の排膿をする
  làm sạch những ung nhọt thối tha trong giới chính trị: 政界の膿を出す
  nhọt mưng mủ dầy : 厚くたまった膿

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X