• n, exp

    こころのきんせん - [心の琴線]
    đánh thức những tình cảm từ tận đáy lòng của ai đó.: (人)の心の琴線に触れる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X