• n, exp

  こうせいいん - [構成員] - [CẤU THÀNH VIÊN]
  các thành viên chính thức: 政権の構成員
  Các thành viên trong gia đình: 家族の構成員
  Các thành viên trong ban nhạc: 楽団の構成員
  Những thành viên trong bộ tộc: 部族の構成員
  Trách nhiệm của các thành viên: 構成員の責任

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X