• n

  こうぶつ - [鉱物]
  こうせき - [鉱石]
  かざんばい - [火山灰]
  nham thạch phun ra từ đỉnh núi: 山頂から火山灰が噴出する
  đất tạo thành từ nham thạch: 火山灰地

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X