• adj

  はやい - [速い]
  nhanh ghê: 早いですね
  きゅうそく - [急速]
  Cho thấy dấu hiệu xấu đi nhanh chóng: 急速な悪化の兆しを見せる
  Tiến triển với tốc độ nhanh chưa từng có trên thế giới: 世界に例のない急速なスピードで進展する
  Anh ấy đã tiên đoán được sự tiến bộ nhanh chóng của kỹ thuật vi tính: 彼は急速なコンピュータ技術の進歩を予言した
  quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh
  きゅう - [急]
  dòng chảy nhanh: 急な流れ
  エクスプレス
  làm ơn gửi cho tôi quyển sách này bằng đường chuyển phát nhanh Fedex: その本を私にフェデックス(フェデラル・エクスプレス)で送ってください
  máy tính nhanh (express counter): エクスプレス・カウンター
  check-out nhanh gọn (thủ tục trả phòng nhanh gọn chỉ cần giao chìa khóa phòng khách sạn cho quầy lễ tân
  クイック
  vận hành nhanh: クイック・オペ
  cú đá nhanh: クイック・キック
  bắt đầu nhanh: クイック・スタート
  phát hiện nhanh: クイック・リカバリ
  はやく - [速く]
  ファースト

  Kỹ thuật

  スピーディ
  ファスト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X