• n

  えいびん - [鋭敏]
  nhà kinh doanh nhạy cảm (nhanh nhạy): 鋭敏な実業家
  trí tuệ nhanh nhạy: 鋭敏さ〔知覚などの〕
  しゅんびん - [俊敏]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X