• exp

    こうおん - [高温]
    Mùa hè ở Nhật Bản nhiệt độ cao và độ ẩm lớn.: 日本の夏は高温多湿である。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X