• n

  でんねつ - [電熱] - [ĐIỆN NHIỆT]
  Chảo rán chuyên dụng kiểu nhiệt điện.: 電熱式フライ専用鍋
  Sự đo nguyên tử nhiệt điện và ánh sáng quang phân.: 電熱原子吸光分光測定
  かりょく - [火力]
  nhà máy nhiệt điện: 火力発電所

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X