• n

  ねつようりょう - [熱容量] - [NHIỆT DUNG LƯỢNG]
  Đo nhiệt dung: 熱容量測定

  Kỹ thuật

  サーマルキャパシチー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X