• v

  やぶる - [破る]
  phá hoại hòa bình: 平和を破る
  はかい - [破壊する]
  Đào sâu vào lòng đất để phá hoại các nơi trú ẩn dưới đất của tổ chức khủng bố (đầu đạn hạt nhân).: 地中深くまで進んでテロ集団の地下要さいを破壊する〔核弾頭が〕
  こわす - [壊す]
  あらす - [荒らす]
  ダメージ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X