• v

  はんけつする - [判決する]
  せんこくする - [宣告する]
  さばく - [裁く]
  phán xử công bằng: 公平に裁く

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X