• n

  こうりゅう - [興隆]
  sự phát đạt của việc kinh doanh thiết bị cổng truyền thông máy tính: ドットコムビジネスの興隆
  さかる - [盛る]
  さかん - [盛ん]
  せいだい - [盛大]
  はったつする - [発達する]
  りゅうせい - [隆盛]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X