• v

  わりあてる - [割り当てる]
  とうようする - [登用する]
  bổ nhiệm/phân công phụ nữ: ~に女性を積極的に登用する
  とうようする - [登庸する]
  てわけ - [手分けする]
  Chúng tôi phân công nhau để tìm kiếm chú chó bị thất lạc: いなくなった犬を手分けして探した.
  しごとをわける - [仕事を分ける]
  あてる - [充てる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X