• v

    ぶんかつ - [分割する]
    Bắt đầu phân tách làm hai sau 24 tiếng thụ tinh nhân tạo.: 受精後24時間以内に二つに分割する〔受精卵が〕

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X