• Kỹ thuật

  かいきぶんせき - [回帰分析]
  Explanation: 多変量解析の一種で関連する変数Xと変数Yの関係式を求める分析法

  Tin học

  かいきぶんせき(かいせき) - [回帰分析(解析)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X