• n

  ないそう - [内挿] - [NỘI THÁP]
  quy ước cấm sử dụng phép nội suy: 内挿禁止制約

  Tin học

  ほかん - [補間]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X