• n

  ひきざん - [引算]
  ひきざん - [引き算]
  học cách cộng trừ: 足し算と引き算を習う
  khấu trừ: 引き算で~から引く
  げんぽう - [減法]
  Phép cộng và phép trừ (phép cộng trừ): 加減法(かげんほう)

  Kỹ thuật

  げんほう - [減法]
  Category: 数学

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X