• n

  れいしき - [礼式]
  こうさいほう - [交際法] - [GIAO TẾ PHÁP]
  ぎょうぎさほう - [行儀作法] - [HÀNH NGHI TÁC PHÁP]
  エチケット
  câu hỏi về những điểm chi tiết trong phép xã giao: エチケットの微妙な点についての質問
  những điểm chi tiết về phép xã giao trong bữa tiệc tranh trọng: 正式な夕食会でのエチケットの微妙な点

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X