• n, exp

  きびしいひひょう - [厳しい批評] - [NGHIÊM PHÊ BÌNH]
  Tiếp thu lời phê bình nghiêm khắc: 厳しい批評を受ける
  Nhờ vào lời phê bình nghiêm khắc của thầy giáo mà tôi đã tiến bộ: 先生の厳しい批評によって私が進歩になった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X