• n

  どくしょしつ - [読書室]
  えつらんしつ - [閲覧室]
  phòng đọc sách của giáo viên: 教員閲覧室
  phòng đọc sách của khoa: 教官閲覧室
  phòng đọc sách lớn: 大閲覧室
  phòng đọc sách đặc biệt: 特別閲覧室
  としょしつ - [図書室]
  Phòng đọc sách nằm ở 1 khu riêng: 図書室は別館にある

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X