• n

  しゅうかいしつ - [集会室]
  かいぎじょう - [会議場] - [HỘI NGHỊ TRƯỜNG]
  Buổi triển lãm thương mại của công ty chúng tôi sẽ được tổ chức ở phòng họp YY vào ngày 15 tháng 11: 弊社のXXトレードショーが11月15日、YY会議場にて行われます
  かいぎしつ - [会議室] - [HỘI NGHỊ THẤT]
  rời khỏi phòng họp: 会議室から出た
  Tập trung ở phòng họp để nghe phát biểu: 発表を聞くために会議室に集まる
  Hãy tìm một khách sạn có phòng họp ở khu vực XX: XX地域で会議室のあるホテルを探してください
  Kiểm tra phòng họp để xác nhận rằng tất cả các thiết bị cần thiết đều đã sẵn sàng: 会議室をチェックして会議の必要
  かいかん - [会舘] - [HỘI QUÁN]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X