• n

  ちゃのま - [茶の間]
  サロン
  ざしき - [座敷]
  きゃくま - [客間]
  Tầm nhìn từ phòng khách: 客間からの眺め
  Xin mời vào phòng khách uống trà: どうぞ応接間(客間)で、お茶でも召し上がってください
  Phòng khách đặc biệt.: 特別客間
  きゃくしつ - [客室]
  Nhà trọ nhỏ đó chỉ có bốn phòng khách: その小さな宿屋には客室が4室しかなかった
  おうせつま - [応接間]
  xin mời mọi người lên phòng khách uống trà: どうぞ応接間で、お茶でも召し上がってください
  đồ gỗ trong phòng khách: 応接間の家具
  おうせつつしつ - [応接室]
  phòng khách của chủ tịch: 議長応接室
  いま - [居間]
  phòng khách nhà tôi có một cửa sổ lớn hướng về phía nam: わが家の居間には南向きの大きな窓がある
  Vì anh ấy hút thuốc nên mọi đồ đạc trong phòng khách đều có mùi thuốc lá: 彼はたばこをすうので、彼の居間の家具すべてがタバコくさい

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X