• n

  ホール
  ひろま - [広間] - [QUẢNG GIAN]
  おおべや - [大部屋] - [ĐẠI BỘ ỐC]
  おおひろま - [大広間] - [ĐẠI QUẢNG GIAN]
  đưa (ai đó) vào phòng lớn: (人)を連れて大広間に入る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X