• Kỹ thuật

    クリーンルーム
    Explanation: 温度、湿度、圧力とともに空気中の浮遊塵埃数が制御・管理されている室である。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X