• n, exp

  こうせい - [厚生]
  Phúc lợi công cộng của xã hội: 社会の厚生
  Đóng góp cho phúc lợi công cộng của toàn xã hội: 地球社会の厚生に貢献する
  Quỹ phúc lợi công cộng liên kết lại: 組合の厚生基金

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X