• n

  りつあんしょ - [立案書]
  ほうあん - [保安]
  けいかく - [計画]
  あんけん - [案件]
  あん - [案]
  phương án hòa giải: あっせん案
  phương án thỏa hiệp để giải quyết ~: ~を解決するための妥協案

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X