• Kỹ thuật

    レジンインジェクションほう - [レジンインジェクション法]
    Explanation: FRP(繊維強化プラスチック)の成形法のひとつ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X