• exp

  ちりょうほう - [治療法] - [TRỊ LIỆU PHÁP]
  Tôi biết rằng không có phương pháp điều trị cho người mắc bệnh đó: 私はその病気にかかった人には治療法がないことを知った。
  Chúng tôi đang tranh thủ thời gian và hy vọng sẽ sớm tìm ra phương pháp điều trị bệnh này: 時間稼ぎをして、その間にこの病気の治療法が見つかるようにと願っている

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X