• exp

  あやまつ - [過つ]
  vô tình phạm tội: 過って罪を犯す
  sai lầm lớn nhất mà ai đó phạm phải: (人)が犯した最大の過ち
  lỗi đó không phải một mình ~ phạm phải, mà do cả nhóm chúng em phạm phải: (人)が犯したのではなく私たちが集団として犯した過ち
  sai lầm nghiêm trọng: どうしようもない過ち
  học từ sai lầm trong quá khứ: 過去の過ちから学び取る
  dằn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X