• n, exp

  こうはん - [広範]
  phổ cập nhanh chóng trên phạm vi rộng những thành quả tiến bộ trong ~: ~における進歩の広範かつ急速な普及
  tiếp tục điều tra tổng thể trên phạm vi rộng về: ~について広範かつ総合的な調査を継続する
  おおはば - [大幅]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X