• n

  けいばつ - [刑罰]
  Thả tự do ai đó bằng một hình phạt nhẹ: (人)を軽い刑(罰)で釈放する
  Hình phạt có tính cưỡng chế: 強制的刑罰
  Hình phạt dành cho những tội nhẹ liên quan đến vi phạm giao thông: 交通違反に関する軽犯罪者への刑罰
  Rất nhiều trường hợp hình phạt sẽ được áp đặt đối với những vi phạm về Luật tiêu
  じゅよ - [授与する]
  しょばつする - [処罰する]
  tôi chạy xe vượt đèn đỏ nên bị phạt: 私は赤信号を超えたから~された。
  しょぶん - [処分する]
  ばっする - [罰する]
  phạt người vi phạm luật lệ giao thông: 交通違反者を罰する

  Kinh tế

  ばつ - [罰]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X