• n

  がいめん - [外面] - [NGOẠi DiỆN]
  phần bên ngoài của tòa nhà: 建物外面
  chỉ thuộc về phần bên ngoài: 外面だけの
  làm đẹp phần bên ngoài: 外面的にきれいにする
  thay đổi phần bên ngoài: 外面的な変化

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X