• v

  むしする - [無視する]
  phớt lờ các qui định: 規定を無視する
  おこたる - [怠る]
  phớt lờ trả lời thư: (人)からの手紙に返事を書くのを怠る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X