• n, exp

  かいき - [会期] - [HỘI KỲ]
  Kéo dài phiên họp quốc hội thêm ~ ngày: 国会の会期を_日間延長する
  Tiến hành chuẩn bị cho phiên họp quốc hội: 会議の会期のための準備を行う
  Kết thúc phiên họp quốc hội : 今国会の会期の終わり

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X