• adj

  むり - [無理]
  ひろんりてき - [非論理的] - [PHI LUẬN LÝ ĐÍCH]
  ひごうりてき - [非合理的] - [PHI HỢP LÝ ĐÍCH]
  おかしい - [可笑しい] - [KHẢ TIẾU]
  nói điêu ! thật phi lý!: うそー!おかしいー!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X