• n

  ふうとう - [封筒]
  Phong bì chưa ghi địa chỉ.: あて名の書いてない封筒
  Phong bì có đóng dấu bưu điện bị gửi lại địa chỉ người gửi.: 住所氏名を書き返信用の切手を貼った封筒

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X