• n

  ふうぞく - [風俗]
  phong tục quá khứ: 過去の風俗
  ふうしゅう - [風習] - [PHONG TẬP]
  Phong tục truyền thống: 伝統的風習
  Phong tục ở quê: 田舎の風習
  ならわし - [習わし] - [TẬP]
  しゅうかん - [習慣]
  これい - [古例] - [CỔ LIỆT]
  かんしゅう - [慣習]
  phong tục tặng quà cho người khác: (人)に贈り物をする慣習
  phong tục thường diễn ra: 一般に行われる慣習
  phong tục dễ thương: かわいらしい慣習

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X