• n, exp

    きゅうかん - [旧慣] - [CỰU QUÁN]
    xóa bỏ hủ tục (phong tục cũ): 旧慣を捨てる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X