• exp

  にんじょう - [人情]
  Như thế không buồn cười sao? Khi có chuông điện thoại kêu, dù không biết là ai bạn cũng phải trả lời. Đó là tập quán rồi.: 面白いと思わないか?電話が鳴ると、誰だか分からないのに出てしまうのが人情だよね
  Phong tục và tập quán: 人情風俗
  でんしょう - [伝承]
  say mê phong tục tập quán của Nhật Bản: 日本の伝承に傾倒する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X