• n

  ようす - [様子]
  ようし - [容姿]
  ふり - [振り]
  ていさい - [体裁]
  Người mà khi còn trẻ đạo đức không tốt thì về già cũng không giữ được phong thái của mình.: 若いときに行いの良くない者は、老いては体裁を保つことさえできない。
  すがた - [姿]
  したい - [姿態]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X