• n

  にんそく - [人足] - [NHÂN TÚC]
  phu khuân vác thuê tạm thời ở các cầu tàu: 波止場の臨時人足
  Phu khuân vác hàng: 荷担ぎ人足
  あかぼう - [赤帽]
  Thưởng tiền cho người khuân vác: 赤帽にチップをやる
  Người khuân vác ở đường ray: 鉄道の赤帽

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X