• n, exp

  あとのまつり - [後の祭り]
  mất bò mới lo làm chuồng. Quá muộn rồi: 馬を盗まれてから馬小屋の戸を締めても遅過ぎる。/後の祭り
  việc đã kết thúc, quá muộn rồi: もう終わったことだ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X