• exp

  えっけん - [越権]
  hành vi vượt quá thẩm quyền: 越権行為
  coi là một hành vi vượt quá thẩm quyền: ~を越権行為と見なす
  có hành vi vượt quá thẩm quyền: 越権行為を行う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X