• n

  モンスター
  ビースト
  かいぶつ - [怪物]
  Gozilla là quái vật trong phim được nhiều người yêu thích.: ゴジラは映画に出てくる人気者の怪物だ。
  かいじゅう - [怪獣]
  quái vật tưởng tượng dựng trong phim: 架空の映画怪獣
  quái vật phì (phun) ra lửa: 火を吐く怪獣
  xuất hiện quái vật thời nguyên thủy: 原始怪獣が現れる
  quái vật biển: 海の怪獣
  おばけ - [お化け]
  quái vật lúc ẩn lúc hiện: ぼんやりとしたお化け
  オーガ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X