• n

  ぐんび - [軍備]
  dư thừa quân bị: 過剰軍備
  quân bị của hải quân: 陸海の軍備
  quân bị hay cuộc sống: 軍備か生活か
  quân trang đang được chuẩn bị: 軍備が整って

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X