• v

  はく - [掃く]
  quét sàn: 床を掃く
  ぬる - [塗る]
  そうじする - [掃除する]

  Kỹ thuật

  ブラシ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X