• exp

  そこく - [祖国]
  Người đàn ông đó muốn quay lại quê hương để xây dựng gia đình: その男性は祖国へ戻って、そこで自分の家庭を育みたいと思った
  Tiếp tục là một trong những nhà chính trị có ảnh hưởng nhất ở đất nước.: 祖国で最も影響力のある政治家の一人であり続ける

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X