• n

  かっか - [閣下]
  xin cảm ơn ngài tổng thống: ありがとう大統領閣下
  quý ngài đã cưỡi một con ngựa trắng tuyệt đẹp đi dạo trong thị trấn: 閣下は、立派な白馬に乗って町をパレードされた
  ngài bộ trưởng quả là có một tài năng tuyệt vời có thể biến sự việc trở nên lờ mờ, không rõ ràng: 大臣閣下は物事をあいまいにする素晴らしい才能をお持ち

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X