• n

  ちきゅう - [地球]
  Khả năng có sinh vật sống ngoài trái đất.: 地球以外の場所に生物が存在する可能性
  Bạn có hiểu được trái đất có chức năng hoạt động như một hệ thống thế nào không?: 地球が一つのシステムとしてどのように機能しているかを理解していますか。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X