• n

    ちきゅうぎ - [地球儀]
    Này, cậu có thể mang quả địa cầu ra đây cho mình không?: おい、地球儀持ってきてくれるか?

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X